مشاوره وام

فرآیند اول

ضمانتنامه های بانکی

اینکه به صرف داشتن سند ملکی در انتظار دریافت تسهیلات مالی بمانیم خیلی آرمانی جلوه میکند و در اکثر قریب به اتفاق موارد منتهی به نتیجه نمیگردد.

خوب چه باید کرد ؟ راهی برای رسیدن به پول در این بازار بی پولی وجود دارد ؟

پاسخ مثبت است . اما پیچیدگیهای خاص خودش را دارد که فقط با دقت نظر کافی میتوان نحوه رسیدن به تسهیلات مالی برای یک ملک معین را دریافت .

اما چطور میشود برای ملکی ضمانتنامه بانکی دریافت کرد و چطور میتوان براساس آن ضمانتنامه به پول رسید ؟

شرایط صدور ضمانتنامه :

۱- ملکی مسکونی دارای پروانه ساخت و پایان کار موجود باشد !

۲-مالک ملک دارای شخصیت حقوقی بوده و دارای کارت بازرگانی معتبر نیز باشد.

۳-حداقل ۱۰ درصد مبلغ ضمانتنامه بایستی در حساب جاری مشتری موجود باشد .

۴- مشتری بایستی یک ذینفع دولتی یا نیمه دولتی را برای برخورداری از تسهیلات ضمانتنامه به بانک معرفی نماید .

۵- براساس ان ضمانتنامه شرکت مذکور حواله ای را برای دریافت کالای معینی صادر میکند که مشتری برای رسیدن به مرحله نهایی که همان دریافت پول نقد است بایستی ان را در بازار یا نزد تجار نقد نماید یعنی تاجری را بیابد که مایل به خرید ان حواله باشد .

این خدمات در سه مرحله قابل انجام است :

۱- انجام مراحل اداری کار به نیابت از مشتری (ثبت شرکت-صدور کارت بازرگانی -کارشناسی ملک و ایاب و ذهاب )

۲-معرفی ذینفع دولتی یا نیمه دولتی برای صدور ضمانتنامه!

۳- معرفی تجار یا بازاریانی که مایل به خرید حواله صادر شده از جانب شرکت دولتی باشند .

……………………………………………………………………………………………………………

فرآیند دوم

پشتیبانی بیمه ای از چکهای صادره

تعریف مشخص این روند اینست که این روش برای تجار ، بازرگانان ، یا کسبه ای که شرایط دریافت ضمانتنامه بانکی را ندارند جایگزین مناسبی میباشد . به این ترتیب که ابتدا متقاضی ملک معینی را جهت تضمین این خدمات به گروه معرفی مینماید .کارشناسان گروه پس از بررسی و استعلامات اولیه ملک را به همراه اسناد مربوطه جهت کارشناسی رسمی به بیمه معرفی نموده و قراردادی فی مابین شرکت بیمه ارائه دهنده این خدمات و بیمه گذار (متقاضی یا مالک ملک)منعقد میگردد که طی ان بیمه متعهد میشود که پرداخت مبلغ چک صادره از جانب بیمه گذار به هر شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که ایشان معرفی مینماید را تضمین کند .

سوال :این روش چه منفعتی برای متقاضی دارد و چگونه وی میتواند از این روش به پول برسد؟

جواب:این یک راه جایگزین است برای کسانی که امکان دریافت تسهیلات مستقیم از بانکها را به دلایل گوناگون ندارند و از طرفی هم شرایط دریافت ضمانتنامه را دارا نمیباشند. در این روش چکی که از جانب متقاضی صادر میگردد با هدایت گروه مشاورین بلافاصله توسط سرمایه گذارنقد گردیده و بدین ترتیب متقاصی در فرایندی ساده به پول نقد خواهد رسید .

…………………………………………………………………………………………………………..

فرایند سوم

مشارکت در وام های از پیش آماده شده با سود و کارمزد زیر ۲۰ درصد

در این روش متقاضی میتواند در تسهیلاتی که از قبل به عناوین مختلف در بانکها اماده شده و درمرحله ترهین سند قرارداشته و صرفابدلیل نداشتن سند ملکی مورد تایید بانک هنوز دریافت نشده است، مشارکت نموده و خیلی سریع و مطمئن به وامی با بهره بسیار اندک دست یابد .

سوال : چگونه می توان در این وامها مشارکت کرد ؟

جواب :ابتدا توسط نماینده کارشناسان شرکت موارد زیر بایستی مورد بازدید و تایید اولیه قرار گیرد :

۱- محل سکونت ومدارک شناسایی متقاضی

۲- محل کار و مدارک شغلی متقاضی

۳- ملک مسکونی که برای ترهین بانک معرفی شده و مدارک کامل ان ( سند ششدانگ -پروانه ساخت – صورتمجلس تفکیکی – پایان کار از شهرداری – برگه پرداخت عوارض مالیاتی )

۴- ارزش تقریبی ملک و اصالت آن که توسط شخص نماینده شرکت از ادارات مربوطه استعلام میگردد

پس از طی این مراحل فتوکپی مدارک شما اخذ و به بانک مربوطه تحویل و نامه کارشناسی ملک اخذ گردیده و به همراه کارشناس پس از حداکثر ۷ روز برای بازدید ملک به شما مراجعه می گردد . با تایید رسمی کارشناس بانک ملک شما برای ترهین آماده است . قراردادی فی مابین مالک ملک و مالک وام منعقد می گردد که طی ان مدارک محکم و مستندی از مالک وام اخذ گردیده و در اختیار مالک سند بعنوان تضمین قرار داده می شود . پس از حداکثر ۱۵ روز که وام به حساب واریز شد مالک سند و مالک وام بطور مساوی از ان برداشت می نمایند و هرکدام متعهد به پرداخت اقساط خودشان خواهند بود.

شرکت در این میان نقش امین و واسطه بین طرفین را دارد . از یک طرف اصالت خود مالک سند و مدارک و ارزش ملک ایشان را مورد بررسی و تایید رسمی قرار می دهد تا خیال وام گیرنده راحت گردد . از طرف دیگر اصالت مدارک و اسنادی را که وام گیرنده بایستی بعنوان ضمانت در اختیار سند گذار قرار دهد و همچنین اصالت خود وام را مورد بررسی و تایید قرار می دهد تا خیال سند گذار نیز از بابت تضامینی که باید دریافت کند راحت گردد .مبلغ وام نیز ۵۰،۵۰ بین طرفین تقسیم می گردد .

سوال:چه مدارکی برای تضمین از مالک وام اخذ می شود و در اختیار سند گذار قرار میگیرد ؟

جواب : هرنوع سند یا مدرک دارای ارزش ریالی غیر از (چک و سفته ) .

بعنوان مثال هرنوع سند ملکی ، تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و یا بنجاق معتبر هرنوع ملکی که دارای ارزش ریالی بوده و دارای معارض نباشداز وام گیرنده خذ و به نام سند گذار انتقال مییابد و شرط برگشت ان نیز صرفا اینستکه وام گیرنده ۵۰ درصد دریافتی خود را با بانک تسویه نموده و نامه تسویه را به دفترخانه ارائه دهد . ازکارمندان دولتی چک کارمندی و مدارک معتبر شغلی به همراه گواهی پرداخت اقساط اخذ گردیده و در اختیار سند گذار قرار میگیرد .

…………………………………………………………………………………………………………..

فرآیند چهارم

دریافت کالا با سند ملکی و تبدیل به پول

اگر سند ملکی دارید و جویای وام هستید

اگر از ضمانتنامه های بانکی سررشته ای ندارید

اگر فرصت انتظار برای پروسه طولانی بانکی جهت دریافت وام را ندارید

و در یک کلام اگر بطور اضطراری نیاز مند پول هستید، میتوانید با روش زیر در مدت زمان کوتاهتری به پول نقد برسید.

۱- مرحله اول تحویل کالا به پشتوانه سند ملکی بدین ترتیب که با هدایت مشاورین ما قراردادی فی مابین متقاضی و یک کارخانه تولید کننده یا شرکت وارد کننده کالا منعقد گردیده و طی ان کالایی بصورت خرید غیر نقدی تحویل متقاضی میگردد.در این فرایند سند ملکی بعنوان تضمین برگشت وجه کالا به شرکت یا کارخانه خواهد بود.

۲- مرحله دوم نقد کردن کالا در بازار و تحویل پول به شما که در این مرحله سرمایه گذاران شرگت کالای مورد نظر شما را به قیمت روز خریداری نموده و وجه انرا پس از کسر کارمزد معین در اختیار شما قرار میدهند .

سوال: فاصله زمانی ترهین سند ، دریافت کالا و نقد کردن آن چقدر است و چه تضمینی وجود دارد که اساسا کالایی دریافت شود و ان کالانیز نقد گردد ؟

جواب:در دفترخانه در لحظه ای که سند شما به رهن میرود ، همزمان سرمایه گذار حواله صادره برای شما از جانب شرکت را به قیمت روز و با احتساب کارمزد مربوطه خریداری نموده و پول نقد تحویل شما میگردد.

مشاوره وام

………………………………………………………………………………………………………….