رفتن به مطلب

پست های پیشنهاد شده

گسترش روز افزون دامنه علم روان شناسى و نفوذ آن در زمینه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و صنعتى، هیئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با یکدیگر به رنگ تازه اى درآورده است تا جایی که مى توان گفت بدون توجه به جنبه روانى مسائل, نمى توان در حل صحیح و منطقى آنها توفیق یافت. در واقع بعد روانى مسائل مختلف موجود در زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى و صنعتى و بهداشتى و غیره غیرقابل انکار است.
 

روانشناسی صنعتی و سازمانی چیست؟
گسترش روز افزون دامنه علم روان شناسى و نفوذ آن در زمینه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى و صنعتى، هیئت و شکل جوامع را از لحاظ روابط افراد با یکدیگر به رنگ تازه اى درآورده است تا جایی که مى توان گفت بدون توجه به جنبه روانى مسائل, نمى توان در حل صحیح و منطقى آنها توفیق یافت. در واقع بعد روانى مسائل مختلف موجود در زمینه هاى اجتماعى و اقتصادى و صنعتى و بهداشتى و غیره غیرقابل انکار است.
در جریان سالهاى اخیر تکنیکها و روشهاى روان شناسى به صورت بسیار محسوسى جاى خود را در دنیاى صنعت و تجارت باز کرده است. اعتماد تازه دنیاى مذکور به روان شناسى احتمالا نتیجه دو عامل اساسى است: یکى اهمیت روز افزونى است که نیروی انسانى در مراحل تولید صنعتى یافته و دیگرى تغییرات عمیق حاصله در علم روان شناسى صنعتی است که به این ترتیب توانسته موارد استعمال خود را در تعداد زیادى از مسائل انسانى موجود در مراکزکارگسترش دهد.
اقتصاد و صنعت را مغز و نیروى دست انسان اداره میکند. بنابراین از یکطرف سلامت مغز و نیروى انسان مطمح نظر است و از طرف دیگر کشف راهها و روشهایی که بتوان به صورت منطقى- و در واقع براى تولید بهتر و بهره بردارى بیشتر در صنعت و مالا انتقال این سود و بهره به جامعه و افراد جامعه- از آن استفاده کرد. در اینجا مسئله مهم عبارت از رابطه اى است که بین صاحبان سرمایه و آنهائى که این سرمایه را بکار مى اندازند - کارگران وکارمندان- باید وجود داشته باشد. در واقع استفاده علمى از منابع نیروى انسانى از یکطرف و منابع اقتصادى و مالى جامعه از طرف دیگر بدون توجه به اصولى که روشنگر این روابط باشد امکان پذیر نیست.
در اینجا نه ادعا میکنیم که اگر صاحبان سرمایه اطلاعى از روان شناسى صنعتى نداشته باشند ورشکست میشوند، و نه معتقد هستیم که کارگران- یعنى گردانندگان واقعى چرخهاى اقتصادى جامعه- بدون توجه به اصول روان شناسى ممکن است ازگرسنگى بمیرند. نه. بلکه هدف این است که نشان داده شود اگر رابطه کارگر وکارفرما مبتنى بر اصول علمى- خصوصا با توجه به بعد روانى مسائل موجود- باشد بى شک سطح تولید بالا مى رود و میزان سرمایه ترقى میکند و سود آن بالمال عاید صاحب سرمایه و کارگران- یعنى افراد جامعه- مى شود. این امر خودبخود سبب تسکین بسیارى از نگرانى ها، اضطرابات، دلهره ها، دلواپسى ها و... میگردد که از عوامل غیر قابل انکار ایجاد بیماریهاى جدى ذهنى و اختلالات روانى است.

 

photo-employees-shaking-hands-table-1200

 

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟
 

تعریف کار: آدام اسمیت معتقد است که سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نیروی کار مردم آن است. هانری میلر می‌گوید: کار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ کار کن برای زندگی و زندگی کن برای کار. هنری فورد معتقد است شخصی که از کار می‌گریزد، از زندگی می‌گریزد. اسکار وایلر نیز گفته است که هرچه کار سخت باشد، بیکاری از آن سخت‌تر است…

تعریف روانشناسی کار: در تعریف روانشناسی کار می‌توان گفت،‌ رشته‌ای از روانشناسی که در آن رفتار آدمی در رابطه با کار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. هدف اصلی روانشناس کار نیز مطالعه و کاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علم روانشناسی است که در رابطه بین انسان و کار او اثر می‌گذارد. بنابراین، می‌توانیم قلمرو روانشناسی کار را به عنوان مطالعه رفتار آدمی در آن جنبه از حیات بدانیم که:
با « کار» پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار آدمی را در رابطه با آن تحت مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
برای به حداقل رسانیدن این مشکلات انسانی در کار، از قوانین و یافته‌های روانشناسی استفاده می‌کند.
در روانشناسی کار کوشش اصلی روانشناس آن است که:
ف?هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از کالاها و خدمات بپردازد که اولاً، نیازهای «معقول» آدمی را تأمین کند و ثانیاً، در این راه، رفاه جسمی و ارزش‌های شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
ف?کارایی و خاصه اثربخشی فعالیت کارکنان سازمان‌ها در تولید و توزیع کالاها و خدمات، افزایش یابد.
ف? شرایطی فراهم شود تا کارکنان سازمان‌ها، با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند.
ف?ارزش‌های شخصی و انسانی کارکنان سازمان‌ها هم چنان محفوظ باقی بماند و موجباتی فراهم گردد که ایمنی کارکنان در زمینه سلامت جسمی و روانی، تأمین شود.
ف? بهداشت روانی کارکنان سازمان‌ها با تمام ابعاد آن تأمین شود و رشد و بالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌شان، مورد‌نظر قرار گیرد.
ف? مسایل انسانی در محیط کار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه‌تر بیان کنیم، «مسایل و مشکلات انسانی در محیط کار، به حداقل برسد و … ».

تعریف روانشناسی صنعتی: در تعریف روانشناسی صنعتی (که اکنون دیگر از این اصطلاح استفاده نمی‌شود) آمده است: مطالعه رفتار آدمی در جنبه‌هایی از حیات که به کار مربوط است و بهره‌گیری از دانش حاصل از رفتار آدمی جهت به حداقل رسانیدن مشکلات وی در کار.

تعریف روانشناسی صنعتی سازمانی: این رشته روانشناسی را چنین تعریف کرده است: کاربرد اصول روانشناسی در محل کار و مطالعه عواملی که در سازمان‌ها بر کارکنان اثر می‌گذارد. به اعتقاد اسپکتور، روانشناسی صنعتی و سازمانی، یعنی یافتن اصول علمی و به کارگیری آن در محل کار.

کاربردهای کنونی روانشناسی در محیط کار
امروزه در کاربرد روانشناسی کار به پدیده‌هایی نظیر «تفاوت‌های فردی»، «ساختار سازمانی»، «پاداش و دستمزد» «ساختار گروهی در سازمان»، «نظام تنبیه و تشویق»، «طراحی وسایل کار»، «شرایط کار»، «انگیزش کارکنان» و نظایر آن توجه می‌شود و قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز توجه روانشناس کار یا روانشناسی صنعتی و سازمانی به جای «عوامل منفرد»، به «عمل متقابل رفتار آدمی» و عوامل دیگری نظیر سازمان، شرایط کار، بهره‌وری، آدمک‌های مصنوعی و… معطوف شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

1. روان‌شناسی صنعتی- سازمانی چیست؟

این رشته روان‌شناسی به مطالعه رفتار و محیط کار می‌پردازد. روان‌شناسان صنعتی- سازمانی غالباً برای افزایش کارایی محیط کار، انتخاب کارکنان مناسب برای کارهای بخصوص، و تولید آزمون‌های مرتبط به پژوهش می‌پردازند.

2. روان‌شناسان صنعتی- سازمانی چه کار می‌کنند؟

روان‌شناسی صنعتی-سازمانی حوزه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد. بنابراین روان‌شناسان این حوزه می‌توانند در زمینه‌های مختلفی به کار بپردازند. بسیاری از روان‌شناسان صنعتی- سازمانی در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند و به مسائلی از قبیل بهره‌وری کارکنان، آموزش و ارزیابی کارکنان، و منابع انسانی می‌پردازند. برخی دیگر از روان‌شناسان صنعتی- سازمانی در بخش‌های پژوهشی یا دانشگاهی به کار اشتغال دارند. برخی حوزه‌های تخصصی نیز در روان‌شناسی صنعتی- سازمانی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به تعامل انسان با رایانه وعوامل انسانی اشاره کرد. فرصت‌های مشاوره نیز برای روانشناسان صنعتی- سازمانی با تجربه موجود می‌باشد.

3. به چه نوع مدرکی نیاز است؟

برنامه‌های دانشگاهی متعددی برای کارشناسی (لیسانس) روان‌شناسی صنعتی- سازمانی وجود دارد. افرادی با درجه کارشناسی در این رشته معمولاً در واحدهای منابع انسانی سازمان‌ها به کار مشغول می‌شوند. کسانی که در پی فرصت‌های بهتر شغلی و درآمد بیشتر باشند می‌توانند تحصیلاتشان را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه دهند. برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در روان‌شناسی صنعتی- سازمانی، فرصت‌های شغلی زیادی وجود دارد. این افراد معمولاً در واحدهای منابع انسانی، مشاوره، بخش دولتی و گاه بخش خصوصی به کار اشتغال دارند. نیاز روز افزون به روان‌شناسان صنعتی- سازمانی باعث شده است که دانشگاه‌های زیادی در سطح جهان به ارائه دوره کارشناسی ارشد این رشته بپردازند. کسانی که دارای درجه دکتری روان‌شناسی صنعتی-سازمانی باشند بالاترین فرصت‌های شغلی و درآمد را خواهند داشت.

4. دیدگاه کاری روان‌شناسان صنعتی- سازمانی چیست؟

روان‌شناسان صنعتی- سازمانی به افزایش بهره‌وری و کارایی کارکنان و نیز حفظ و نگهداری آنان در محدوده وسیعی از کسب و کارها کمک می‌کنند. روان‌شناسان صنعتی- سازمانی به شرکت‌ها در پرداختن به مسائلی از قبیل سیاست‌های ضدتبعیض در محیط کار کمک می‌کنند. شرکت‌ها همچنین از تجربه و مهارت روان‌شناسان صنعتی- سازمانی در طراحی، تحلیل و پژوهش در زمینه تولید ابزارهایی برای ارزیابی بازاریابی و تحلیل‌های آماری استفاده می‌کنند.

5. آیا این رشته برای من مناسب است؟

پیش از آن که تصمیم بگیرید در رشته روان‌شناسی صنعتی- سازمانی به تحصیل و سپس کار بپردازید، چند عامل را باید در نظر بگیرید. آیا از کارهای پژوهشی لذت می‌برید؟ آیا رابطه‌تان با آمار خوب است؟ اگر پاسختان منفی است، روان‌شناسی صنعتی- سازمانی احتمالاً رشته مناسبی برای شما نیست. کسانی که در بخش دولتی یا خصوصی و موقعیت‌های دانشگاهی کار می‌کنند، زمان قابل ملاحظه‌ای را به امر پژوهش می‌گذرانند. اگر کارکردن رو در رو با افراد را ترجیح می‌دهید، احتمالاً روان‌شناسی بالینی یا روان‌شناسی مشاوره‌ای برای شما مناسب‌تر است. یکی از نکات برجسته درباره روان‌شناسی صنعتی- سازمانی این است که در بردارنده موضوعات و مهارت‌های حوزه‌های مختلف روان‌شناسی است. روان‌شناسی شخصیت، روان‌شناسی اجتماعی، روان‌شناسی تجربی و آمار، برخی از موضوعاتی هستند که روان‌شناسان صنعتی- سازمانی به طور مرتب با آن‌ها سرو کار دارند. اگر شما از پیدا کردن کاربردهای عملی برای پژوهش‌های روان‌شناختی لذت می‌برید، در این صورت روان‌شناسی صنعتی- سازمانی می‌تواند انتخاب مناسبی برای شما باشد.

6. مزایا و معایب کار در این رشته چیست؟

مزایای کار در رشته روان‌شناسی صنعتی- سازمانی

  • فرصت‌های شغلی زیاد با درجه کارشناسی ارشد

  • تنوع شغلی (بخش خصوصی، مشاوره، بخش دولتی، آموزش)

  • امکان کار خصوصی و شغل آزاد
     

معایب کار در رشته روان‌شناسی صنعتی- سازمانی

  • تغییرات زیاد در پروژه‌ها و کارفرمایان
  • پژوهش غالباً وقت‌گیر و خسته کننده است و ممکن است پژوهشگر را از پا درآورد
  • بسیاری از فرصت‌های شغلی نیازمند داشتن مدرک دکتری هستند .
     

ترجمه: کلینیک الکترونیکی روان‌یار http://Shayantejarat.com

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

روانشناسی صنعتی سازمانی چیست؟

هدف اصلی روانشناس كار نیز مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علم روانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می‌گذارد.

ف? تعریف كار:

آدام اسمیت معتقد است كه سعادت و ثروت هر ملت، بسته به نیروی كار مردم آن است. هانری میلر می‌گوید: كار و زندگی، لازم و ملزوم‌اند؛ كار كن برای زندگی و زندگی كن برای كار. هنری فورد معتقد است شخصی كه از كار می‌گریزد، از زندگی می‌گریزد. اسكار وایلر نیز گفته است كه هرچه كار سخت باشد، بیكاری از آن سخت‌تر است…

ف? تعریف روانشناسی كار:

در تعریف روانشناسی كار می‌توان گفت،‌ رشته‌ای از روانشناسی كه در آن رفتار آدمی در رابطه با كار مورد مطالعه قرار می‌گیرد. هدف اصلی روانشناس كار نیز مطالعه و كاربرد آن دسته از اصول و یافته‌های علم روانشناسی است كه در رابطه بین انسان و كار او اثر می‌گذارد.

بنابراین، می‌توانیم قلمرو روانشناسی كار را به عنوان مطالعه رفتار آدمی در آن جنبه از حیات بدانیم كه:

با « كار» پیوندی تنگاتنگ دارد و رفتار آدمی را در رابطه با آن تحت مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.

برای به حداقل رسانیدن این مشكلات انسانی در كار، از قوانین و یافته‌های روانشناسی استفاده می‌كند.

▪ در روانشناسی كار كوشش اصلی روانشناس آن است كه:

ـ هر سازمان تولیدی یا خدماتی به تولید آن دسته از كالاها و خدمات بپردازد كه اولاً، نیازهای «معقول» آدمی را تأمین كند و ثانیاً، در این راه، رفاه جسمی و ارزش‌های شخصی و انسانی مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

ـ كارایی و خاصه اثربخشی فعالیت كاركنان سازمان‌ها در تولید و توزیع كالاها و خدمات، افزایش یابد.

ـ شرایطی فراهم شود تا كاركنان سازمان‌ها، با اعتقاد و علاقه به فعالیت بپردازند.

ـ ارزش‌های شخصی و انسانی كاركنان سازمان‌ها هم چنان محفوظ باقی بماند و موجباتی فراهم گردد كه ایمنی كاركنان در زمینه سلامت جسمی و روانی، تأمین شود.

ـ بهداشت روانی كاركنان سازمان‌ها با تمام ابعاد آن تأمین شود و رشد و بالندگی شخصیت آنان همراه با افزایش كارایی و اثربخشی فعالیت‌شان، مورد‌نظر قرار گیرد.

ـ مسایل انسانی در محیط كار حل شود و اگر بخواهیم واقع بینانه‌تر بیان كنیم، «مسایل و مشكلات انسانی در محیط كار، به حداقل برسد و … ».

ف? تعریف روانشناسی صنعتی:

در تعریف روانشناسی صنعتی (كه اكنون دیگر از این اصطلاح استفاده نمی‌شود) آمده است: مطالعه رفتار آدمی در جنبه‌هایی از حیات كه به كار مربوط است و بهره‌گیری از دانش حاصل از رفتار آدمی جهت به حداقل رسانیدن مشكلات وی در كار.

ف? تعریف روانشناسی صنعتی سازمانی:

این رشته روانشناسی را چنین تعریف كرده است: كاربرد اصول روانشناسی در محل كار و مطالعه عواملی كه در سازمان‌ها بر كاركنان اثر می‌گذارد. به اعتقاد اسپكتور، روانشناسی صنعتی و سازمانی، یعنی یافتن اصول علمی و به كارگیری آن در محل كار.

ف? كاربردهای كنونی روانشناسی در محیط كار

امروزه در كاربرد روانشناسی كار به پدیده‌هایی نظیر «تفاوت‌های فردی»، «ساختار سازمانی»، «پاداش و دستمزد» «ساختار گروهی در سازمان»، «نظام تنبیه و تشویق»، «طراحی وسایل كار»، «شرایط كار»، «انگیزش كاركنان» و نظایر آن توجه می‌شود و قابل پیش‌بینی است كه در آینده نیز توجه روانشناس كار یا روانشناسی صنعتی و سازمانی به جای «عوامل منفرد»، به «عمل متقابل رفتار آدمی» و عوامل دیگری نظیر سازمان، شرایط كار، بهره‌وری، آدمك‌های مصنوعی و… معطوف شود.

 

موسسه روانشناختی کاریزما

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تماس از طریق تلگرام با شماره 09217848986


   و یا تماس تلفنی با شماره   09360411922  


به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
تعریف روانشناسی صنعتی و سازمانی

مطالعه رفتار آدمی درجنبه‌هایی ازحیات كه به كار مربوط است و بهره‌گیری از دانش حاصل از رفتار آدمی جهت به حداقل رسانیدن مشكلات موجود در محیط كار.

 

کار روانشناسان صنعتی و سازمانی چیست؟

 

روانشناسان صنعتی و سازمانی کارهای متفاوتی انجام می‌دهند. در زیر لیست مختصری از کارهایی که توسط روانشناسان صنعتی و سازمانی انجام می‌گیرد آورده شده است:

 

 

ارزیابی مشاغل، عملکرد و افراد

 

تحلیل مشاغل در واقع نقطه آغاز تقریباً تمام عملکردهای پرسنلی محسوب می‌گردد. تحلیل‌گر شغلی معمولاً با اندازه‌گیری عینی رفتار شغلی که توسط کارکنان و در عمل رخ می‌دهد سرو کار دارد. روانشناس صنعتی و سازمانی ابتدا شغلی را که قرار است برای آن کارمندی استخدام شود را تجزیه و تحلیل می‌کند تا بداند این شغل چه دانش، مهارتی نیاز دارد. با توجه به این یافته‌ها، آن‌ها ویژگی‌های افرادی که این مشاغل را به عهده خواهند گرفت را تعیین می‌کنند.

 

 

 

گزینش و استخدام کارکنان

 

در این مرحله، روانشناسان صنعتی و سازمانی با توجه به اطلاعاتی که از تجزیه و تحلیل شغل به دست آورده‌اند اقدام به گزینش و استخدام کارکنان می‌کنند. زمانی که تجزیه و تحلیل شغل به خوبی انجام شود، فردی که مسئول گزینش واستخدام کارکنان می‌باشد به راحتی می‌تواند اولویت‌ها را تشخیص داده و متناسب با آن‌ها کارکنان شایسته را به خدمت بگیرد.

 

 

 

ورود به سازمان وکارآموزی

 

بعد از این‌که کارکنان وارد سازمان شدند مهم‌ترین و حساس‌ترین وظیفه مدیران، جامعه پذیر کردن کارکنان و تسهیل ورود آن‌ها به دنیای واقعی کار، همراه با آموزش مهارت‌های موردنیاز می‌باشد. در این قسمت روانشناسان صنعتی و سازمانی با برنامه‌ریزی‌های دقیق و علمی مدیران را یاری می‌رسانند. 

 

 

ارزشیابی عملکرد

 

وقتی کارکن به عنوان عضو سازمان در آمد و فعالیت خویش را آغاز کرد، سازمان نیاز دارد که از عملکرد کارکنان آگاه شود. یکی دیگر از وظایف روانشناسان صنعتی و سازمانی ارزشیابی عملکرد کارکنان است. نتایج حاصل از این ارزشیابی‌ها به مدیران در تصمیم‌گیری‌های مربوط به اختصاص پاداش، توبیخ و ارتقا کمک می‌کند. علاوه بر این با کمک روانشناسان صنعتی و سازمانی، متناسب با عملکرد هر فرد نیاز‌های آموزشی او تعیین می‌شود.

 

tn11.jpg

 

بررسی مسائل و مشکلات محیط کار

 

از جمله مهم‌ترین وظایف روانشناسان صنعتی و سازمانی بررسی مسائل و مشکلاتی است که کارکنان در محیط کار با آن‌ها رو به رو هستند. از جمله این مسائل، بررسی میزان انگیزش کارکنان، بررسی میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، کیفیت زندگی کاری، بررسی استرس‌های محیط کار و عوامل بوجود آورنده آن‌ها و آموزش کنار آمدن با این عوامل استرس‌زا، میزان غیب کارکنان و بررسی علل آن، بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی در میان کارکنان و مطالعه علل آن و ارائه راه‌حل‌های مناسب برای آن‌ها، بررسی جریان ارتباطات در سازمان و سوق دادن آن به ارتباطات اثربخش و  سازنده، بررسی اشکال نفوذ و قدرت در سازمان، آموزش و هدایت مدیران جهت سرپرستی اثربخش، بررسی فرهنگ سازمانی و ارائه راه‌حل‌هایی جهت پویایی بیشتر و کارآمد‌تر شدن آن، از دیگر وظایف روانشناسان صنعتی و سازمانی می‌باشد. هم‌چنین آن‌ها به جو و محیط سازمان نیز توجه ویژه‌ای دارند. فضای سازمان از جمله اثر‌گذارترین عوامل موثر بر سلامت روان و عملکرد کارکنان است که توجه به آن باعث افزایش بهره‌وری سازمان می‌شود. در این زمینه روانشناسان صنعتی و سازمانی به موارد زیر توجه می کنند:

 

طراحی فضای کار متناسب با اصول ارگونومی به گونه‌ای که از فشار های روانی ناشی از کار کاسته شود.

 

توجه به ایمنی و بهداشت در محیط کار،  که عمده هدف روانشناسان صنعتی و سازمانی در این مرحله تامین سلامت کارکنان می‌باشد.

 

 

 

آمادگی برای بازنشستگی و خدمات پس از بازنشستگی

 

مهم‌ترین وظیفه روانشناسان صنعتی و سازمان در این زمینه، آماده کردن کارکنانی است که روزهای پایانی کارراهه شغلی‌شان را سپری می‌کنند. هدف از برنامه‌ریزی برای بازنشستگی کمک به کارکن جهت رو به رو شدن با بحران بازنشستگی است که به عنوان حادثه‌ای استرس زا تلقی می‌شود، و هم‌چنین یاری رساندن به کارکن تا با کوله‌باری از تجربه بتواند هم‌چنان مولد باقی بماند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای ارسال دیدگاه یک حساب کاربری ایجاد کنید یا وارد حساب خود شوید

برای اینکه بتوانید دیدگاهی ارسال کنید نیاز دارید که کاربر سایت شوید

ایجاد یک حساب کاربری

برای حساب کاربری جدید در سایت ما ثبت نام کنید. عضویت خیلی ساده است !

ثبت نام یک حساب کاربری جدید

ورود به حساب کاربری

دارای حساب کاربری هستید؟ از اینجا وارد شوید

ورود به حساب کاربری

×