آموزش و مشارکت در نتورک مارکتینگ

آموزش و مشارکت در نتورک مارکتینگ مسئولیت شرکتهای بازاریابی شبکه ای نسبت به همدیگر چکیده :شرکتهای بازاریابی شبکه ای و فعالان آن چه مسئولیتها و حقوقی نسبت به همدیگر دارند !؟ چه چیزی حلقه گم شده قوانین و آیین نامه بازاریابی شبکه ای نسبت به شرکتهای بازاریابی شبکه ای ایست ؟ چه ...

مشاهده ادامه مطلب