تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی

تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی شناسنامه فرآیند صدور موافقت اصولی تولید بچه ماهی (تکثیر) 1- سازمان شیلات ایران 2- صاحب فرآیند : مدیریت امور شیلات و آبزیان 3- مرجع صدور مجوز : مدیریت صدور مجوزها و پروانه­ ها 4- سایرواحدهای درگیر : سازمان دامپزشکی 5 – ضوابط : دستورالعمل شیلات ایران، معاونت توسعه آبزی پروری (آذر1380) 6- ...

مشاهده ادامه مطلب