کارت بازرگانی

كارت بازرگاني ،مجوزي است كه
به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .
بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.

کاربردهای کارت بازرگانی

1- ثبت سفارش و ترخيص كالا

2- واردات از مناطق آزاد

3- مبادرت به حق العمل كاري در گمرك

4- صادرات کلیه کالاهای مجاز

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی عبارتند از :

الف : شركت تعاوني مرز نشينان

ب : ملوانان ايراني شاغل در شناورهايي كه در بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند

ج : پيله وران

د : كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار

ه : كالاهايي كه صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد

ماده 3- قانون مقررات صادرات و واردات : مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بصورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد.

مزایای اخذ کارت بازرگانی :

1- يافتن هويت و شناسنامه كاري

2- امكان ارتباط با بازرگانان خارجي
3- دسترسي به بازارهاي جهاني
4- آشنایی با اصول تجارت مدرن
5- دسترسی به مشاوره حقوقي
6- بهره مندي از يارانه صادرات

مباحث مربوط به اين بخش

دستورالعمل کارت بازرگانی...
سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند...
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی ...
قوانین و بخشنامه های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازر...
نحوه صدور کارت بازرگانی...
صدور کارت بازرگانی برای کسانی که مدرک تحصیلی ندارند...
پانزده رشته فعالیت مندرج در کارت بازرگانی...
ثبت تغییرات در مندرجات کارت بازرگانی...
وکیل اخذ کارت بازرگانی...
قانون کارت‌های بازرگانی تغییر می‌کند...
كارت بازرگاني با شرايط جديد صادر مي‌شود‌...
آيين‌نامه مربوط به صدور كارت بازرگاني ویژه اتباع خا...
شرایط دریافت کارت بازرگانی...
مراحل صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی...
کارت بازرگانی ، شرایط اخد کارت بازرگانی ، راهنمای کا...
 
برچسب :    ، ، ، ، ،