پرسش وپاسخ ویژه املاک

پرسش وپاسخ ویژه املاک

دوستان گرامی ، کاربران محترم میتوانند هرگونه سوال و ابهام خود را در زمینه اسناد و املاک با کارشناسان ما در این بخش در میان بگذارند . مهندسی و متخصصین همکارما ،ضمن بررسی دقیق سوالات و ابهامات شما نسبت به پاسخگویی مناسب و کارشناسی شده در کمترین زمان ممکن اقدام خواهند نمود . امید که این خدمت هرچند کوچک که به رایگان حضورتان عرضه شده مورد اقبال عمومی قرار گیرد .

شماره تلگرامی برای اینکار در نظر گرفته شده میتوانید از طریق آن با کارشناسان ما در ارتباط باشید . سوالات خود را مطرح کنید تا پاسخ کارشناسی همکاران ما را دریافت نمایید.

زمینهایی که از طریق اصلاحات ارضی واگذار شده و در حال حاضر تعدادی از مالکین اصلی فوت نموده است آیا میتوان سند ثبتی اخذ نمود ؟

در خصوص سئوالات مطرح شده موضوع اراضی کشاورزی ،باغات در صورتی که متناسب با حد نصاب مندرج در قانون جلوگیری از خردشدن اراضی باشند ،مشمول قانون می باشند.
آیا املاک مربوط به شرکتهای عمومی سهام خاص مشمول این قانون می شود ؟

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی شامل کلیه املاک ،اشخاص ،اعم از حقیقی وحقوقی با رعایت ماده ۲ قانون مذکور می گردد.
املاک فاقد سابقه ثبتی مشمول این قانون می شوند ؟

منظور از داشتن سابقه ثبتی در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و املاک این است که همه یا قسمتی از ملک قبلاً از طرف مالک رسمی درخواست ثبت شده باشد در این صورت مالکین چنین املاکی با داشتن سایر شرایط مقرر در قانون فوق الذکر مشمول مقررات این قانون می باشند.و در صورتی که ملک سابقه درخواست ثبت نداشته باشد مشمول این قانون نخواهدشد .
باغاتی که بصورت قولنامه ای از یک سند قطعه قطعه میشوند امکان گرفتن سند وجود دارد؟

در رابطه با باغات و اراضی زراعی درصورتی که مساحت آن منطبق با حد نصابهای مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.اما نسقهای زراعی نیازی به رعایت حد نصاب فوق ندارند .
در مواردی که چند نفر به صورت مشاعی مالک ملکی میباشند آیا نیاز به درخواست جداگانه میباشد یا خیر ؟

برای املاک مشاعی به ازای هرمتقاضی می بایست یک ثبت نام بعمل آید که مستلزم تشکیل پرونده مجزی برای هرمتقاضی و پرداخت هزینه مربوطه می گردد.
در مورد اراضی و باغات و ساختمانهایی که اشخاص با قرارداد عادی خریداری نموده اند و مقدار زمین یا ساختمان یا باغ به متر مربع تعیین گردیده و میزان سهم مشخص نمی باشد، متقاضی به چه نحوی باید قسمت مربوطه به این امر در صفحه مربوطه ( صفحه مربوط به مشخصات ملک ) را پر نماید؟

در این گونه موارد لازم است مطابق نقشه تهیه شده مساحت کل ملک درج شود و میزان خریداری متقاضی نیز به عنوان جزیی از کل سهام در قسمت مربوطه اضافه شود .
در صورتی که از برگ تقاضا پرینت گرفته نشود تکلیف چیست؟

چنانچه به هردلیل شماره پیگیری و شماره پرونده توسط متقاضی پرینت گرفته نشده باشد و ثبت نام آنها با موفقیت به پایان رسیده باشد سامانه در آینده برای پیگیری پرونده به آنها پیامک ارسال می نماید.
فرق عرصه و اعیان چیست ؟

منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری و ….می باشد . بنابراین در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است ، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.!
نحوه تهیه نقشه به چه صورت می باشد؟

نحوه تهیه نقشه بامختصات UTM در راهنمای نحوه نقشه برداری و نقشه برداران صاحب صلاحیت در درگاه Sabtemelk.ir در ج گردیده است که بامراجعه به آن محل پاسخ سئوالات متعدد مشابه قرار داده شده است.

                                             

پرسش وپاسخ ویژه املاک

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،