مطالعات بازار

نخستین مرحله از فرایند بررسی توجیه پذیری هر طرح تولیدی یا خدماتی ، مربوط به مطالعات بازار فروش محصولات آن  می باشد. هر طرحی با توجه به ماهیت آن دارای محصولات یا خدمات (که در حالت کلی محصول نامیده می شود) گوناگونی می باشد . واضح است که هدف از اجرای آن طرح، ارائه محصول به بازار مصرف است. براین اساس پس از شناسایی بازارهای مصرف محصول و تعیین بازار هدف مورد نظر ، بایستی به بررسی همه جانبه این بازار اهتمام ورزید. مهم ترین مواردی که در مطالعات بازار    ارائه می گردد شامل تعیین آمار مربوط به میزان تولید، واردات، صادرات و مصرف محصول مورد نظر در طی سالهای مختلف در کشور و همچنین پیش بینی این موارد در طی سالهای آتی می باشد.

مباحثی که در ادامه پیش رویتان قراردارد نیز در امین راستا سعی دارد که اطلاعات مفیدی را به شما عزیزان عرضه نماید . با ما همراه باشید .

مطالعات بازار

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ،