مطالب متنوع پیرامون مباحث مختلف

آزادی در بیان

جایگاهی برای بیان حرفا و نکاتی که شاید بارها خواسته ایم با همگان بازگو کنیم ، اما مکانی مناسب و مخاطبان مورد نظر خودمان را شاید تا کنون نیافته ایم .همه ما تجربه کرده ایم زمانهایی را که سراپا پر بوده ایم از حس گفتن و فریاد زدن حرفایی که لازم میدانیم انسانهای اطرافمان با گوش جان بشوند .

فرقی نمیکند که حرف شما در چه رابطه و موضوعی باشد . گاه یک دردل ، گاه یک توصیه ، گاه یک شعر و حکایت زیبا  . این مکان مختص مشاوره آزاد است . حرفهایتان  را با ما مطرح کنید و اطمینان داشته باشید که هویت شما محفوظ خواهد ماند و با تمام توان خویش سعی در شنیدن و انتقال حرفها و دردلهایتان به مخاطبان آگاه و روشنفکرمان  ( بعنوان بخشی از خدمات رایگان سایت ) خواهیم نمود .

آری
هرچه میخواهد دل تنگت بگو

مطالب متنوع پیرامون مباحث مختلف

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ، ،