شروع یک فعالیت تجاری یا بازرگانی

شروع یک فعالیت تجاری جدید همواره یک تصمیم گیری بزرگ و دشوار در دنیای اقتصاد به شمار می‌رود. ممکن است شما جزآن دسته افرادی هستید که تا پیش از این تجربه این کار را داشته و ایده هایخلاقانه ای را در زمینه انجام موفقیت آمیز آن در نظر داشته باشید و یا از کسانی هستید که قصد دارند برای اولین بار این کار را تجربه کنند.به گزارش پول‌نیوز، در هر دو مورد مذکور توجه به هفت عاملی که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت می‌تواند نکته ها و توصیه های مهمی را برای شروع یک فعالیت تجاری جدید به همراه داشته و تا حدود زیادی موفقیت آن را تضمین نماید.
بازار سرمایه
انتخاب بازار ویا حوزه سرمایه گذاری مناسب عاملی کلیدی در موفقیت و یا شکست یک فعالیت تجاری محسوب می‌شود. از این رو جنبه های مختلف حضور در این بازار از قبیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و… باید پیش از آغاز فعالیت تجاری وسرمایه گذاری به دقت مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر در نظر گرفتن تخصص وتجربه لازم برای فعالیت در این حوزه و یا میزان سودی که سرمایه گذاری دراین بخش به همراه دارد از اهمیت بسیاری برخوردار است.
میزان سرمایه
مسلما یکی از ملزومات اساسی در آغاز هر فعالیت تجاری میزان سرمایه ای است که برای این کار در نظر گرفته می‌شود. از این رو در صورت عدم برخورداری از سرمایه و پول لازم منطق حکم می‌کند که پیش از آغاز فعالیت کاری خود این کسری بودجه را به گونه ای جبران کنید. در نتیجه تعیین میزان دقیق سرمایه
لازم و بخش هایی که باید در آنها مورد استفاده قرار بگیرد از اهمیت بسیاری پیش از شروع فعالیت تجاری جدید برخوردار است.
مدیریت
میزان بزرگی و یا کوچکی فعالیت تجاری که قصد شروع آن را دارید نسبت به مدیریت امور مربوط به آن از اهمیت کمتری برخوردار است. مسلما برخورداری از الگوی مدیریتی مناسب و تعریف دقیق وظایف افراد با توجه به مهارت های آنها باعث می‌شود تا امور مختلف به خوبی انجام شده و حجم کلی کار -سنگین یا سبک – مانعی در مسیر موفقیت فعالیت کاری و تجاری ایجاد نکند.جنبه های قانونی برای شروع هر فعالیت تجاری اخذ برخی مجوزها و پروانه های کاری الزامی است. این در حالی است که کسب برخی از این مدارک مستلزم گذراندن دوره های تخصصی و آموزشی نیز است. از این رو باید هزینه های مربوط به این مساله و یا دوره های آموزشی مربوط به آن را پیش از آغاز فعالیت تجاری خود مورد توجه قراردهید.

نکات مهم دیگر

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ،