این سایت واگذار گردیده است .

ار تاریخ ۵ مهر سال ۹۴ این سایت با مدیریت جدید آماده ارائه خدمات به عوم هموطنان گرامی میباشد. آدرس دفتر و شماره های تماس سایت جهت ارتباط های آتی مشتریان متعاقبا اعلام خواهد شد .