خدمات پشتیبانی شرکت های نرم افزاری

خدمات پشتیبانی شرکت های نرم افزاری

روال ارائه خدمات به مشتریان دارای بسته های نرم افزاری شرکت های نرم افزاری  در زمان ارائه و نصب و راه اندازی نرم افزار به شرح ذیل میباشد:
• تعیین مدیر و مسئول پروژه برای هر مشتری
• سنجش و شناسایی نیازمندی های کارکردی مشتریان و بررسی های اولیه و امکان سنجی سخت افزاری و نرم افزاری
• نصب سیستم بر روی سخت افزارهای سازمان مشتری
• آموزش کاربری سیستم ها
• مشاوره کاربردی برای پیاده سازی سیستم ها
• کنترل و نظارت بر فرآیند استقرار سیستم‌ها
• تحویل سیستم‌های عملیاتی شده به مشتری
پس از تحویل نرم افزار به مشتری ارائه خدمات پشتیبانی به دو صورت امکانپذیر خواهد بود.
۱٫ ارائه خدمات پشتیبانی بصورت موردی و در صورت درخواست مشتری
۲٫ ارائه خدمات پشتیبانی با توجه به قرارداد پشتیبانی
در صورت انعقاد قرارداد پشتیبانی خدمات ذیل قابل ارائه خواهد بود:
۱٫ رفع مشکلات بوجود آمده در استفاده از نرم افزارهای تحت پشتیبانی
۲٫ ارائه نسخه های جدید نرم افزار و به روز شده نسخه موجود
۳٫ آموزش مجدد کاربران
۴٫ نصب مجدد نرم افزارها در صورت نیاز
۵٫ مشاوره جهت استفاده بهینه از نرم افزارها
۶٫ برنامه ریزی و ایجاد راهکار مناسب جهت حفاظت از اطلاعات در مقابل حمله ویروس ها و تهیه نسخه پشتیبان نرم افزار.

خدمات پشتیبانی شرکت های نرم افزاری

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ، ، ، ، ،