تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی

تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی

شناسنامه فرآیند صدور موافقت اصولی تولید بچه ماهی (تکثیر)
۱- سازمان شیلات ایران

۲- صاحب فرآیند :
مدیریت امور شیلات و آبزیان
۳- مرجع صدور مجوز :
مدیریت صدور مجوزها و پروانه­ ها

۴- سایرواحدهای درگیر :
سازمان دامپزشکی
۵ – ضوابط : دستورالعمل شیلات ایران، معاونت توسعه آبزی پروری (آذر۱۳۸۰)
۶- شرایط اختصاصی : —
۷- مدارک و استعلامات :
الف ) مدارک : درخواست کتبی، بازدید کارشناسی، اشخاص حقیقی : کپی شناسنامه، کپی پایان خدمت یا معافیت، عکس ۴×۳ (۲ قطعه)، کپی سند مالکیت آب و زمین یا اجاره نامه رسمی، اشخاص حقوقی : آگهی روزنامه رسمی، اساسنامه، مدارک صاحبان امضاء
ب ) استعلامات : سازمان و اداره کل دامپزشکی
۸- مراحل انجام کار :
· متقاضی به مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه و درخواست خود را ارائه می دهد.
· کارشناس مربوطه به محل مورد نظر مراجعه و گزارش بازدید تهیه می نماید.
· مدارک به مدیریت صدور پروانه استتان اراسال می شود.
· مدیریت صدور پروانه پس از بررسی مدارک در صورت کامل بودن آن، مداک را جهت اعلام نظر فنی به مدیریت امور شیلات و آبزیان ارسال مینماید.
· مدیریت امور شیلات و آبزیان مدارک را بررسی کرده و نتیجه را به مدیریت صدور پروانه اعلام می نماید.
· مدیریت صدور پروانه در صورت مثبت بودن پاسخ مدیریت شیلات و امور آبزیان جهت بررسی نهایی موضوع را در کمیسیون مربوطه طرح می نماید.
· مدیریت صدور پروانه ها مجوز موافقت اصولی تولید بچه ماهی (تکثیر) را صادر می نماید.

تقاضای مشاوره تخصصی در زمینه پرورش و تکثیر آبزیان 

تکثیر و پرورش ماهیان گرم آبی و سردآبی

مباحث مربوط به اين بخش

 
برچسب :    ، ، ، ،